بهترین خاطرتون از دربی های که داداش فرهاد بود چیه؟

Avatar سید حسن طاهری
بهترین خاطرتون از دربی های که داداش فرهاد بود چیه؟
By   سید حسن طاهری   2280 Day ago
بهترین خاطرتون از دربی های که داداش فرهاد بود چیه؟
Avatar امیر حسین اسلامی
By   امیر حسین اسلامی   2279 Day ago

تونل حقیقی

Avatar سمانه علیزاده
By   سمانه علیزاده   2277 Day ago

شیث رضایی دنبال فرهاد بدو    آی بدو آی بدو آی بدو آی بدو
خیلیییییییییییییییییییی خوب بود...

Avatar میرودود سیدمحمدی
By   میرودود سیدمحمدی   2274 Day ago
من به شخصه فرهاد رودوست د ارم اما فرهاد بارها خاسته یا ناخاسته کمر استقلال را شکست.بلاخره امیدوارم موفق باشه.سیدودود
Avatar کیمیا قبادی
By   کیمیا قبادی   2265 Day ago
توی یکی از دربی های گذشته چندروزی بود که عموم اینا مبلمانشونو عوض کرده بودن ماهم خونه عموم اینا جمع شدیم از اونجایی که ما تو کل فامیل و اقواممون 5پرسپولیسی داریم و اکثریت استقلالیم برا هربازی خونه یه خانواده جمع میشیم دقایق آخر نیمه دوم بود همه یه صدا میگفتیم فرهادماگل میخوایم که گل زد میپریدیم هوا و جیغ میزدیم. پسرعموم پرچم استقلالو رودوشش انداخته بود و میدویید ک دستش به من خورد منم محکم افتادم رو مبل و مبل عموم ایناشکست بعد بازی هزارو یدونه بهونه آوردیم که زنعموم بره خونه ما که مبل رو ببرن و تعمیرش کنن.خداروشکر درست شد و کسی بویی نبرد.این پرهیجان ترین و شایدم بهترین خاطره از دربی بود که فرهاد خان گل زد.
Avatar zahra*ss*7777 4444*777
By   zahra*ss*7777 4444*777   2264 Day ago
Written by: کیمیا قبادی
توی یکی از دربی های گذشته چندروزی بود که عموم اینا مبلمانشونو عوض کرده بودن ماهم خونه عموم اینا جمع شدیم از اونجایی که ما تو کل فامیل و اقواممون 5پرسپولیسی داریم و اکثریت استقلالیم برا هربازی خونه یه خانواده جمع میشیم دقایق آخر نیمه دوم بود همه یه صدا میگفتیم فرهادماگل میخوایم که گل زد میپریدیم هوا و جیغ میزدیم. پسرعموم پرچم استقلالو رودوشش انداخته بود و میدویید ک دستش به من خورد منم محکم افتادم رو مبل و مبل عموم ایناشکست بعد بازی هزارو یدونه بهونه آوردیم که زنعموم بره خونه ما که مبل رو ببرن و تعمیرش کنن.خداروشکر درست شد و کسی بویی نبرد.این پرهیجان ترین و شایدم بهترین خاطره از دربی بود که فرهاد خان گل زد.

​​جاااااالب بود....
Avatar مهرداد پدرام
By   مهرداد پدرام   2221 Day ago
نشون دادن عدد 4 به لنگیا البته نه تو دربی
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   2102 Day ago
بهترین خاطرات من به زمانی برمیگردد که تو اوج پیشرفت بسوی قهرمانی فرهاد  تیم را رها میکرد و میرفت که متاسفانه این بهترین خاطرات من تبدیل شد به بدترین خاطرات  من . 
Avatar سارا طالبی
By   سارا طالبی   2032 Day ago

دربی هایی که فرهادبوده همش خاطره است،زمانی که فرهاد نزدیک

دروازه که می شد نا خود اگاه حس میکردم که این توپ گله،وقتی گل

میشد خونه رو میترکوندیم
. 

Avatar maryam 7
By   maryam 7   2022 Day ago

هعیییییی..آخ ک چقد دلم واسه حضورش تو زمین تنگ شده..وقتی تو زمین بود دیگ از هیچی ترس نداشتیم،ی تنه کل تیمو حریف بود

Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   2018 Day ago
 
 محو و نابود کردن شیث بی تربیت .
​گل دقیقه ی 92 داش فرهاد مجیدی که رو پاس مجتبی جباری بود و باعث برد 1 به صفر استقلال بزرگ تو دربی شد.
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1954 Day ago
 تمام بازیهایی که فرهاد شرکت داشت  خدایی همیشه یه حس درون به من میگفت که با بودن فرهاد تیم ما برنده است . عشق است فرهاد  7 مقدس . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.