ذوب آهن رقص شمشیر عربها را در ریاض به نمایش گذاشت

Avatar کاربر ناشناس
ذوب آهن رقص شمشیر عربها را در ریاض به نمایش گذاشت
By   کاربر ناشناس   3548 Day ago
از ذوب آهن به عنوان نماینده کشورمان ممنونیم که توانست پایکوبی عربها را در آزادی بعد از شکست تیم ملی کشورمان که مارا از صعود وحضور در جام جهانی ناکام گذاشت را در ریاض تلافی کرد!اما تعجب کردیم از نمایشی که مقابل پرسپوکید در آزادی از خود نشان دادند
Avatar ali deghan
By   ali deghan   3470 Day ago
خوشحالم که تلافی کردیم امیدوام تمام تیمای ایرانی مقابل عربها چنین جشنی بگیرن 
Avatar احمد قدس
By   احمد قدس   3464 Day ago
من نمی دونم این عرب ها به چیشون می نازن .........................

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.