جباری

Avatar اسماعیل شریفی
جباری
By   اسماعیل شریفی   3095 Day ago

به نظرم بعداز اون حاشیه ای که برای جباری درست شد جباری به خودش اومد و برای استقلال سنگ تموم گذاشت

Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   3077 Day ago

این مصدومیتها دست از سر جباری بر نمی داره وگر نه بهترین بازیکن اسیاست

Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   3066 Day ago

جباری اگه انتقاد نکنه عالیه

Avatar آرمین سردار
By   آرمین سردار   3027 Day ago

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشیه

Avatar danial forouzanfar
By   danial forouzanfar   3025 Day ago
مجتبی خیلی بد شانسه
Avatar farzad haghighi
By   farzad haghighi   3012 Day ago
emsal mire
Avatar saeed mohsen zadeh
By   saeed mohsen zadeh   3009 Day ago
زودتر بره بهتره
Avatar ف م
By   ف م   3009 Day ago

اگه جباری نبود در بعضی مواقع شاید هم الان سوم هم نبود وجود اون برای هر تیمی ضروری ولی اگه یکم کمتر مصدوم میشه امسال استقلال قهرمان بود نه اون همه  اونایی که مصدوم شدند.

Avatar saeed mohsen zadeh
By   saeed mohsen zadeh   3009 Day ago
Foloks206عزیز مثل اینکه شما از اتفاقات اخیروحاشیه سازی و بی غیرتی این بازیکن در قبال تیم و هوادارا بی خبرید
Avatar ف م
By   ف م   3009 Day ago

Griffin :نه دوست عزیز من بی خبر نیستم ولی من گفتم در بعضی مواقع خوب قبول دارم همیشه علیه تیم مصاحبه میکنه ولی آدم باید همیشه جنبه خوب یک نفر رو دید و مثبت اندیشید من هم اینکارو کردم آقای جباری درست اینهمه مصاحبه میکنه ولی بعضی وقتها یه جاهایی کمک کردند به تیم واینکه  ایشون حتی تمرین دیروز رو هم تعطیل کرده آره کارشون درست نبوده ولی ما که اونجا نبودیم ببینیم واسه چی ایشون اینکارو انجام دادند.

Avatar saeed mohsen zadeh
By   saeed mohsen zadeh   3009 Day ago
من به دیدگاه شما احترام میذارم اما هنوز سر حرف خودم هستم
Avatar فاطمه اکبری
By   فاطمه اکبری   3008 Day ago

من هم با Griffinموافقم

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.