بد بازی کردن استقلال

Avatar محمد رنجبر
بد بازی کردن استقلال
By   محمد رنجبر   3417 Day ago

با این بازی های بدی که استقلال داره می کنه عمرا قهرمان شه...

Avatar danial forouzanfar
By   danial forouzanfar   3388 Day ago
دلیل بد بازی کردن فقط مظلومی
Avatar farzad haghighi
By   farzad haghighi   3387 Day ago
nemidunam chera harsal akhare fasl ke hamechi amadast injuri mikonan?estres daran ya ch?sepahan vali bedune hashie hrsal gahreman mishe vali ma...
Avatar اصغر فرخیان
By   اصغر فرخیان   3387 Day ago

تا حالا به این موضوع فکر کردین چرا در اغلب تصادفات خیابانی یه طرف قضیه تاکسیه ؟ چون راننده های تاکسی تمام 100 % حواسشون به رانندگی نیست   بازیکنان استقلال نیز مشغله ذهنی زیادی دارند علت ازاد نبودن فکر بازیکنان بر میگردد به دستهای پشت پرده که همه از ان مینالند

Avatar علی امینی
By   علی امینی   3386 Day ago

من مطمئن هستم استقلال قهرامان میشه

Avatar آرمین سردار
By   آرمین سردار   3385 Day ago

کی گفته اســـــــــــــتقلال بد بازی میکنه فقط بد شانسه همین !

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.