کا پیتانی

Avatar غلامرضا خسروی
کا پیتانی
By   غلامرضا خسروی   3055 Day ago

باسلام حیف این تیم بزرگ استقلال که امیر ابادی کاپیتانشه

Avatar فرهاد قدیری
By   فرهاد قدیری   3055 Day ago

حیف ماها هستیم که این قدر حرص بازیکنانی مثل امیرآبادی و حمودی و میلاد و آرش و میخوریم.

Avatar amin jamshidian
By   amin jamshidian   3054 Day ago
تمانما
Avatar مجتبی رمضانی
By   مجتبی رمضانی   3050 Day ago

با نظر  دوستان موافقم.نمیدونم این تیم یا خونه خاله که هر بچه ای دست به بازو بند کاپیتانی میزنه.

Avatar farzad haghighi
By   farzad haghighi   3045 Day ago
manam movafegam,tim bayad ye capitan dashte bashe na inke harkas yabar bebande
Avatar محسن بخت اوری
By   محسن بخت اوری   3044 Day ago

لیاقت کاپتانی بعد از فرهاد به نظر من فقط پژمان منتظری داره

Avatar مجید رامیان
By   مجید رامیان   3044 Day ago

لیاقت کاپیتانی استقلال به نظرمن داداش گلم محسن یوسفی

Avatar اشکان قدیمی
By   اشکان قدیمی   3044 Day ago

پزمان منتظری باید کاپیتان باشد

Avatar فرهاد قدیری
By   فرهاد قدیری   3044 Day ago

منتظری هم از نظر اخلاقی هم از نظر تعصب و هم از نظر بازی لیاقت کاپیتانی استقلال رو داره. اما ما این فصل نفهمیدیم بالاخره کاپیتان استقلال کیه!!! اینم از کارای مظلومیه دیگه!

Avatar محسن ترکزاده
By   محسن ترکزاده   3043 Day ago
به نظر من محسن یوسفی باید کاپیتان استقلال باشه
Avatar سارا راستین
By   سارا راستین   3038 Day ago

montazeri vase kapetane bade farhad monasebe chon hame bazeha hozor dare khelam tavez nemeshe ke he bazoband becharkhe ben bazekona

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.