طالب لو یا فروزان

Avatar امید ارشد
طالب لو یا فروزان
By   امید ارشد   3188 Day ago
طالب لو یا فروزان کدومشون تو نیم فصل دوم باید تو دروازه استقلال واسته
Avatar امیر حسین اسلامی
By   امیر حسین اسلامی   3188 Day ago
​فروزان
Avatar رسول موگویی
By   رسول موگویی   3187 Day ago
اگه فروزان رو بزارن ، این یه خود کشی محضه .
Avatar noyan gh
By   noyan gh   3186 Day ago
فروزان و طالب لو هر دو در یک سطح هستند و وجود دو دروازه بان در یک سطح به هردوشون انگیزه میده که بهتر از قبل باشن .
Avatar مهلا صالحی
By   مهلا صالحی   3094 Day ago
هر دو

Avatar فاطمه ساعی
By   فاطمه ساعی   3093 Day ago
طالب لو یا فروزان کدومشون تو نیم فصل دوم باید تو دروازه استقلال واسته


فروزان
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   3086 Day ago
از نظر سرمربی فعلا فقط فروزان . چون به طالب لو اعتماد و اعتقاد نداره  که اگر داشت اونو درون دروازه میگذاشت شاید یه شوکی به فروزان بده  . 
Avatar maryam 7
By   maryam 7   3004 Day ago

طالب لو کجا و فروزان کجا ! ب نظرم طالب لو خیلــــی سرتره..

Avatar سپهر معینی
By   سپهر معینی   2999 Day ago
فقط طالبلو

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.