پیش بینی بازی ایران - قطر

Avatar امیر حسین اسلامی
پیش بینی بازی ایران - قطر
By   امیر حسین اسلامی   2010 Day ago
به نظر شما ایران بازی دوم خود را چگونه پشت سر میگذارد؟
ضمنا یک خبر خیلی خوب اینکه بلال محمد کاپیتان و بهترین مدافع قطر در تمرین پیش از شروع بازی امروز با امارات دچار مصدومیت شد و کل این تورنمنت رو از دست داد.در واقع یکی از عواملی پیروزی 4-1 امارات مقابل قطر غیبت همین بازیکن بود که به نوعی ستون خط دفاع تیم قطر هم شناخته میشه.
نظر خودم پیروزی ایران

Avatar حسن یارمحمدی
By   حسن یارمحمدی   2010 Day ago
​ انشاالله بازی میبریم و صعودمون قطعی میکنیم
 عربا کلا تیم نیستن باید منتخب بدن بیان حالا برن خودشونو بکشن بازیکن خارجی بخرن
  
 کلا چی هستن که یه بازیکنشون هم مصدوم شه
Avatar رسول موگویی
By   رسول موگویی   2009 Day ago
قطر خیلی مقاوم تر از بحرینه چون نمی خواد به راحتی حذف بشه ، ولی شک ندارم با یاری خدا می بریم .
Avatar zahra*ss*7777 4444*777
By   zahra*ss*7777 4444*777   2009 Day ago

بازی سختیه  ولی امیدوارم که ببریم

Avatar shide HR
By   shide HR   2009 Day ago
بازی سختیه . ولی هر چی باشن به ایران که نمیرسن دیگه , حتما میبریم.... 
Avatar noyan gh
By   noyan gh   2007 Day ago
برنده میشیم ایشالله .... من که خیلی امیدوارم
Avatar سمانه علیزاده
By   سمانه علیزاده   2007 Day ago
Written by: shide HR
بازی سختیه . ولی هر چی باشن به ایران که نمیرسن دیگه , حتما میبریم.... 
Avatar maryam 7
By   maryam 7   2006 Day ago
Written by: zahra*ss*7777 4444*777

بازی سختیه  ولی امیدوارم که ببریم

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.