آمار ایران مقابل تیم های عربی در جام ملتها

Avatar حسن یارمحمدی
آمار ایران مقابل تیم های عربی در جام ملتها
By   حسن یارمحمدی   2007 Day ago
در تاریخ جام ملت های آسیا، ایران 24بار با تیم های عربی بازی کرده است و 14 بار این حریفان را برده که پیروزی برابر بحرین برد پانزدهم در مصاف 25 بوده است.
46 گل زده و 13 گل خورده

1968: هیچکدام از حریفان ما عربی نبودند

1972: عراق تنها حریف عربمان را 3 ـ صفر بردیم.

1976: برابر 3 حریف عرب یعنی یمن، عراق و کویت به ترتیب 8 ـ صفر، 2 ـ صفر و یک ـ صفر برنده شدیم.

1980: با تساوی بدون گل برابر سوریه و باخت 2 ـ یک به کویت، بدترین نتیجه را برابر اعراب گرفتیم.

1984: با پیروزی 3 ـ صفر برابر امارات و 2 تساوی یک ـ یک برابر عربستان و کویت مواجه شدیم.

1988: برد یک ـ صفر برابر امارات، 2 ـ صفر برابر قطر به همراه باخت  یک ـ صفر به عربستان نتایجمان را رقم زد.

1992: تنها بازی ما، تساوی صفر ـ صفر برابر امارات بود.

1996: برد 3 ـ صفر برابر عربستان، باخت 2 ـ یک به عراق، تساوی صفر ـ صفر در
دیدار مجدد با عربستان و تساوی یک ـ یک با کویت فهرست نتایج ایران را برابر اعراب در سال 96 ساخت که بیشترین تعداد بازی های ما مقابل اعراب
انجام شد.

2000: 2 برد 4 ـ صفر و یک ـ صفر برابر لبنان و عراق، حاصل کارمان در این عرصه بود.

2004: این بار تساوی 2 ـ 2 با عمان و برد 4 ـ 2 برابر بحرین، حاصل کارمان بود.

2007: بعد از 39 سال، برابر هیچکدام از حریفان عرب مصاف ندادیم.

2011: بردهای 3 ـ صفر برابر امارات و 2 ـ یک برابر عراق، کارنامه ما را برابر اعراب ساخت.

Avatar امیر حسین اسلامی
By   امیر حسین اسلامی   2007 Day ago
ممنون خیلی کامل و به جا بود.

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.