شریفات

Avatar فرهاد قدیری
شریفات
By   فرهاد قدیری   3033 Day ago

روزی که شریفات اومد استقلال گفت من مسی استقلال هستم و میلاد رونالدو. اما گلاب به رومون ، ما که چیزی ندیدم جز موقعیت های فراوانی که آقای شریفات از دست دادن و ما رو جون به لب کردن.

Avatar آرمین سردار
By   آرمین سردار   3032 Day ago

گن ترین بازیکن دنیا!

Avatar میلاد قربانی
By   میلاد قربانی   3032 Day ago

عشق است میلادرونالدو و مسی استقلال اسی جوووووووووووووووووووون

Avatar danial forouzanfar
By   danial forouzanfar   3031 Day ago
اگه مسی بفهمه شریفات این حرفو زده خود کشی می کنه
Avatar saeed mohsen zadeh
By   saeed mohsen zadeh   3025 Day ago
اسی = آفتابه مسی
Avatar الهه معصومی
By   الهه معصومی   3025 Day ago

دم شریفات گرم که تو بازی با الریان با گلی که زد خیال مارو راحت کرد!!!واقعا تعویض طلایی بود دمش گرم

Avatar فرهاد قدیری
By   فرهاد قدیری   3025 Day ago

اون توپ رو اگه گل نمی کرد دیگه واویلا بود. به امید روزی که خط حمله استقلال بدون استرس بازی کنه.

Avatar اشکان قدیمی
By   اشکان قدیمی   3024 Day ago

شریفات یک بازیکن سرعتی و تکنیکی است مثل اون پیدا نمیشه ما هواداران نباید درمورد بازیکنان تیم اینجوری صحبت کنیم شریفات هنوز جوان است و فرصت خیلی زیادی دارد و می تواند در سال های بعد برای استقلال بسیار مفید باشد

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.