آیا پرسپولیس از گروهش بالا می ره؟

Avatar danial forouzanfar
آیا پرسپولیس از گروهش بالا می ره؟
By   danial forouzanfar   2982 Day ago

بله

Avatar ف م
By   ف م   2982 Day ago

پرسپولیس چه از گروهش صعود کنه یا نکنه به ما مربوط نیست من امیدوارم که استقلال نسف قارشی رو ببره و صعود کن انشالله با تلاش و کوشش بچه ها

Avatar saeed mohsen zadeh
By   saeed mohsen zadeh   2981 Day ago
Written by: ف م

پرسپولیس چه از گروهش صعود کنه یا نکنه به ما مربوط نیست من امیدوارم که استقلال نسف قارشی رو ببره و صعود کن انشالله با تلاش و کوشش بچه ها

خوب گفتی. موافقم
Avatar danial forouzanfar
By   danial forouzanfar   2977 Day ago

خوب حالا چرا می زنی

Avatar farzad haghighi
By   farzad haghighi   2965 Day ago
میخواد بره میخواد نره.در حدددددددددی نیستن ما در موردشون حرف بزنیم
Avatar saeed mohsen zadeh
By   saeed mohsen zadeh   2930 Day ago
Written by: farzad haghighi
میخواد بره میخواد نره.در حدددددددددی نیستن ما در موردشون حرف بزنیم
این موضوع واسه دو ماه پیش بود الآن دیگه لنگیا تو آسیا نیستن
Avatar farzad haghighi
By   farzad haghighi   2929 Day ago
منم 2ماه پیش گفتم
Avatar saeed mohsen zadeh
By   saeed mohsen zadeh   2929 Day ago
Written by: farzad haghighi
منم 2ماه پیش گفتم
ببخشید تاریخ رو اشتباه دیدم sorry

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.