مظلومی بمونه یا نه

Avatar بنیامین021 تاج
مظلومی بمونه یا نه
By   بنیامین021 تاج   3014 Day ago

این اقا  انگار  اثلا مربی  نیست  استقلال  با این   همه ستاره 3شد 

Avatar ف م
By   ف م   3014 Day ago

بمونه بد نیست آقای مظلومی اگه بازیکنانش مصدوم نمیشدند و فرهادم نمیرفت استقلال الان قهرمان میشد ولی این تقصیر مظلومی نیست که سوم شد حالا اگه ما اینجا بگیم بمونه یا نمونه به حرف ما گوش میدند.

Avatar danial forouzanfar
By   danial forouzanfar   3013 Day ago
نمونه چون استقلال در بازی ها هیچ برنامه خاصی نداشت و فقط بازیکنا از تجربشون استفاده می کردن
Avatar اشکان قدیمی
By   اشکان قدیمی   3011 Day ago

بمونه

Avatar مجید رامیان
By   مجید رامیان   3009 Day ago

بمونه

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.