نظرتون در مورد جباری چیه

Avatar saeed mohsen zadeh
نظرتون در مورد جباری چیه
By   saeed mohsen zadeh   3403 Day ago
با وجود اینکه بازیکن خوبیه و در توانایی‌اش شکی نیست اما من دل خوشی از این بازیکن ندارم فصل قبل هم گفتم بهتره بره اما نگهش داشتن تا هر روز یه بامبول دراره تو هر فصل که شیش ماه مصدومه دوماه هم از امادگی دوره اون یه ماهی هم که بازی میکنه جنجال و حاشیه داره آخر فصل هم که ول ناز میکنه میگه میرم ازتیم بعد با هزار جور ادا و اطفار قرارداد میبنده تازه یه منت هم میزاره که به خاطر طرفدارا مونده و این داستان باز تکرار میشه به نظر من با پولی که دادن به جباری میتونستن تا آخر فصل برای بازیکنای دیگه رانی و آب معدنی بگیرن تا توی تمرینات میل کنن... البته این نظر شخصی منه کسی هم مجبور نیست موافق باشه فقط خواستم حرف دلمون گفته باشم
Avatar saeed mohsen zadeh
By   saeed mohsen zadeh   3400 Day ago
با وجود اینکه بازیکن خوبیه و در توانایی‌اش شکی نیست اما من دل خوشی از این بازیکن ندارم فصل قبل هم گفتم بهتره بره اما نگهش داشتن تا هر روز یه بامبول دراره تو هر فصل که شیش ماه مصدومه دوماه هم از امادگی دوره اون یه ماهی هم که بازی میکنه جنجال و حاشیه داره آخر فصل هم که ول ناز میکنه میگه میرم ازتیم بعد با هزار جور ادا و اطفار قرارداد میبنده تازه یه منت هم میزاره که به خاطر طرفدارا مونده و این داستان باز تکرار میشه به نظر من با پولی که دادن به جباری میتونستن تا آخر فصل برای بازیکنای دیگه رانی و آب معدنی بگیرن تا توی تمرینات میل کنن... البته این نظر شخصی منه کسی هم مجبور نیست موافق باشه فقط خواستم حرف دلمون گفته باشم
Avatar فاطمه اکبری
By   فاطمه اکبری   3399 Day ago
منم موافقم من هم با رفتنش بیشتر موافق بودم تا با موندنش الان هم مصدوم شده و میگن تا بعد از دربی هم نیست هموم بهتر که اگه یه باشگاه عربی میخوادتش بذارن بره حداقل اینطوری یه پولی به باشگاه میرسه باید به جباری گفت اقا جان ما را به خیر تو امیدی نیست شر نرسان
Avatar saeed mohsen zadeh
By   saeed mohsen zadeh   3390 Day ago
حالا دیدید حق داشتم ازش انتقاد کنم
Avatar farzad haghighi
By   farzad haghighi   3390 Day ago
نباید از جباری انتقاد کرد که.ازونکه باهاش قرارداد میبنده باید بهش توپیت.خیلیم بازیکنه خوبیه اما مثل اون یا بهترازون تو تیم هست.واقعا بدرد نمیخوره اخه نصف فصلو مصدوم بودن دیگه مد شده هروقتم میاد خودشو همچی میگیره که پله اونجوری نیست

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.