عشق استقلال

Avatar سارا طالبی
عشق استقلال
By   سارا طالبی   1891 Day ago

گفتن اسم استقلال به من ارامش میده،

خیلی​ دوستت دارم

استقلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال،عاشقتم.

Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1890 Day ago
 
 عاشق بودن هوادار به استقلال همیشه بوده و خواهد بود . تیم باید بازیکنانی 

 بگیره که هم عاشق باشن و هم سینه چاک و هم فدایی که سر جلوی توپ بزارن . 
Avatar maryam 7
By   maryam 7   1881 Day ago

گفتن اسم استقلال به من ارامش میده،

خیلی​ دوستت دارم

استقلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال،عاشقتم.


لااااااااااااااااااااایک

Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1877 Day ago
 

  خود استقلال با رنگ آبیش به من آرامش میده 
​عشق استقلال اینقدر زیبا و قشنگ و بزرگه که واقعا غیر قابل وصفه.

Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1813 Day ago
 دوست عزیز قابل وصف است اما . در باره آسمان آبی بیکران هم وصف میکنن آیا تونستن که به انتهایش برسن . استقلال هم مثل آسمان وصف پذیره ولی دست نیافتنی است . درود به شرف آبیهای دوست داشتنی با شرف . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.