خداااااااااا...کی فرهاااااد بر میگرده!!! بی فرهادخسته شدیم بخدا

Avatar alireza alkhamis
خداااااااااا...کی فرهاااااد بر میگرده!!! بی فرهادخسته شدیم بخدا
By   alireza alkhamis   3380 Day ago
Avatar elnaz mousavi
By   elnaz mousavi   3378 Day ago
دوست عزیز تا موقعی که یه آدم خودخواه و لجباز مثل امیر قلعه نوعی توی استقلال حکمفرمایی میکنه که حتی حاضر نیس به خاطر منافع تیم خودخواهی و لجبازیشو کنار بذاره کاپیتان فرهاد به استقلال برنمیگرده.
Avatar ف م
By   ف م   3378 Day ago
Written by: elnaz mousavi
[quote=alireza...$$]
دوست عزیز تا موقعی که یه آدم خودخواه و لجباز مثل امیر قلعه نوعی توی استقلال حکمفرمایی میکنه که حتی حاضر نیس به خاطر منافع تیم خودخواهی و لجبازیشو کنار بذاره کاپیتان فرهاد به استقلال برنمیگرده.
موافقم با نظرتون واقعا درست گفتید