من نمیدونم چرا نمیتووونم بیام تو تالار و جواب تایپیک های دوستان رو بدم...فقط میتووونم تایپیک بدم!!!!

Avatar alireza alkhamis
من نمیدونم چرا نمیتووونم بیام تو تالار و جواب تایپیک های دوستان رو بدم...فقط میتووونم تایپیک بدم!!!!
By   alireza alkhamis   3368 Day ago
Avatar فاطمه اکبری
By   فاطمه اکبری   3368 Day ago
به خاطر اینکه از فایرفاکس یا اکسپلورر استفاده میکنی باید از اخرین ورژنه اپرا یا گوگل کروم استفاده کنی مشکلت حل میشه
Avatar alireza alkhamis
By   alireza alkhamis   3367 Day ago
مرسی از کمکتون با اپرا که اومدم درست شد
Avatar فاطمه اکبری
By   فاطمه اکبری   3367 Day ago
خواهش میکنم اخه واسه خودم هم این مشکل پیش اومده بود

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.