ضعف در خط حمله

Avatar محمد جلیل تمدن
ضعف در خط حمله
By   محمد جلیل تمدن   3362 Day ago
سلام دوستان عزیز استقلالی ما در این چند بازی که شاهد بودیم استقلال بازی می کرد ما هرگز شاهد موقعیت سازی مهاجمان نبودیم درست است هافبک های خوبی در تیم ما هستند ولی همان طور که میبینیم همه ی ان ها یک جورایی با به سن گذاشته هستند چه نکونانم چه جانواریو و بهضی ها نیز سرعت لازم را در خط هافیک تیم ندارند همانند زندی توزی و سامویل و میثم و لی ما اگر میخواهیم ان را نسبت به پارسال بسنجیم درست است خط هافبک ما قوی تر شده است ولی ما در پارسال یک هافیک دفاعی دونده داشتیم این به مراتب کار را برای حریفان سخت تر می کرد که کسی نیست جز اندو اگر واقعا ما یتوانیم در نیم فصل یک هافبک سرعتی خوب بیاوریم که هم توانایی بازیسازی نیز داشته باشد فکر کنم ضروری تر از یک مهاجم باشدزیرا ما در تیم هم مهاجمان سرعتی و سر زنی داریم و ما نیز میدانیم قلب هر تیمی خط هافبک ان است اگر خط هافیک دونده ی خوبی داشته باشی میتوانی به هدفت برسی چون خط هافیک ما دوندگی لازم را انصافا ندارد واین اگر برای ما در لیگ ایجاد خطر نکند حتما در لیگ قهرمانان اسیا ایجاد مشکل می کند سخن اخر ما این است که ایا یک هافیک جنگنده برای تیم بهتر از یک مهاجم نیست ؟ به امید موفقیت استقلال عزیز ...... نظرات شما عزیزان؟

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.