خلاقیت هافبک های استقلال

Avatar arezoo 2134
خلاقیت هافبک های استقلال
By   arezoo 2134   2931 Day ago
به نظرتون خلاق ترین هافبک استقلال در بازی های اخیر کدوم بازیکنه؟و چگونه و تا چه حد در موفقیت های استقلال تاثیر گذاره؟
Avatar بردیا ن
By   بردیا ن   2929 Day ago

سلام.به نظر من این فصل امید ابراهیمی داره خوب کار میکنه .البته با تشکر از بقیه بچه ها.اوکیییییییییییی

​به نظر منم امید ابراهیمی این فصل خیلی خوب بوده.
Avatar سید هادی قیصری
By   سید هادی قیصری   2815 Day ago
امید ابراهیمی

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.