فقط خنده

Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1384 Day ago
ای بابا : یکی نیست به یعضی ها بگه انقدر به اون تیپ و قیافه تون ننازین

                      ما به آدامس 50 تومنی هم میگیم شیک
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1384 Day ago
Written by: سید رضا حسینی
چندوقت پیش دختر همسایه داشت مرغ پاک میکرد

بهش گفتم چرا اینقدر این مرغ چربی داره ؟

گفت : مرغای ماده معمولا اینجورین ||||

بابا آخه مگه مرغ نر هم داریم ||؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1384 Day ago
​لا مصب بعضیا با عینک آفتابی عین هندونه دربستن 
                                                                   عینکو که برمیدارن کلاٌ تصورات آدم له میشه
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1384 Day ago
یک ضرب المثل چینی هست کههنوز اصلش نیومد . هروقت اومد بهتون میگم

خخخخخخخخخخخخخخخخخ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1384 Day ago

به همون اندازه که ماهی دوست نداره برسه به خشکی

دوستتون دارم

استقلالیها

Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1377 Day ago
یادش بخیر بچه بودیم ؛ وقتی معلم بهمون اجازه میداد بریم WC انگار بلیت سفر اروپا برنده شدیم
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1377 Day ago
​سلامتیه همه پسرا "
                             نه واسه ریش و قدشون
                                                                 واسه معرفتشون ..................
سلامتیه دختر خانما "
                             نه واسه چشمای نازو پوستای صافشون

                                                                واسه فلبهای پاکشون....................
Avatar سمانه علیزاده
By   سمانه علیزاده   1375 Day ago
یه اصل بنیادی تو سریالای ایرانی اینه که موقع خواستگاری عروس اول باید چای رو به پدرش تعارف کنه بعد پدرش هم بگه نه اول به پدر دوماد تعارف کن
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1305 Day ago
با این باختهای استقلال باید فقط گریه کرد . دیگه از خنده خبری نیست .                                            
خنده تلخ من از گریه غم انگیز تراست .   
1 2 Page 3 From 3

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.