خوشگل ترین بازیکن استقلال در حال حاضر

Avatar نفس بهادری
خوشگل ترین بازیکن استقلال در حال حاضر
By   نفس بهادری   2763 Day ago

خب معلومه امید ابراهیمی حنیف مهدی رحمتی

خب معلومه امید ابراهیمی حنیف مهدی رحمتی

 
دوست خوبم اخه این چه سوالیه خخخخخ

خوشگل ترین بازیکن دقیقا کجاش ربطی به عملکرد بازیکنان و مربیان استقلال داره.
Avatar دنیا اریانسب
By   دنیا اریانسب   2710 Day ago
Written by: صابر سالاری توسه سرا
[quote=samar]

خب معلومه امید ابراهیمی حنیف مهدی رحمتی

 
دوست خوبم اخه این چه سوالیه خخخخخ

خوشگل ترین بازیکن دقیقا کجاش ربطی به عملکرد بازیکنان و مربیان استقلال داره.
هههههههههههههههههههه خوش گذشت دلم خواست ..................مشکلیه ایا
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   2684 Day ago
از این سوال ناراحت نشین وقتی تو استقلال یه بازیکن خوب نباشه که سوال کنه بهترین بازیکن استقلال کیه  خوب مجبوره بگه خوشگلترین بازیکن استقلال چه کسی است بالاخره اینهم خودش یه سواله .   تن آدمی شریف است بجان آدمیت  ...... نه که این لباس زیباست نشان آدمیت .