شماره یک

Avatar سید رضا حسینی
شماره یک
By   سید رضا حسینی   1457 Day ago
شنیدم شماره یک تیممون سه هفته اول محرومه و سنگرما با دستان حسینی محافظت میشه
بنظر شما از پس این مهم برابر نفت و استقلال خوزستان بر میاد
Avatar .... ....
By   .... ....   1456 Day ago
حسینی بازیکن جونیه میتونه  خوب کار کنه  کار نشد نداره
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1456 Day ago
موضوع اینه که حسینی هم مصدومه و طالب لو هم که گفتنش بسلامت و بازی اول استقلال با این مشکلات در مقابل نفتی که بوسیله دایی لنگی هدایت میشه بدون تماشاچی است . . خدا بخیر کنه . 
Avatar ابراهیم افشاری
By   ابراهیم افشاری   1455 Day ago

حسینی سنگربان خوبیه و باید همونقدر که به سید اعتماد داریم به حسینی

هم اعتماد کرد .جای نگرانی نیست.

Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1447 Day ago
استقلال خدارو داره و ما هوادار هم به خدا توکل میکنیم . خدا بزرگه . 
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1447 Day ago
پس وعده ما دوشنبه آزادی
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1447 Day ago
البته با دلامون
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1446 Day ago
خدایا کاری کن تا استقلال همیشه قهرمان که تو کشور خودش مظلومه این دو بازی را ببره تا مسئولین از خدا بی خبر ورزش روسیاه بشن . آمین یا رب العالمین . 
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1446 Day ago
آمین یا رب العالمین
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1443 Day ago
انصافا اگه حسینی نبود دو سه تا گل قشنگ استقلال میخورد خدایی عملکرد حیسنی خیلی عالی بود و دفاع هم مثل فصلهای گذشته تعطیل و دریغ از یه حمله و چهاتا پاس درست و حسابی از بازیکنان من که خیلی نسبت به این تیم نا امید شدم . 
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1442 Day ago
سعید جان ؛ سلام
کاملا با نظرت موافقم
ولی بازی اول بدون طرفدار سخت بود ولی توکل بخدا انشاءا... بهتره میشن
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1441 Day ago
انشااله با بردن استقلال خوزستان و البته بازی خوب بچه ها داش علی نشون بده که تیمش تدافعی بازی نمیکنه . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.