فرهاد مجیدی

Avatar سید امیر حسین درویش
فرهاد مجیدی
By   سید امیر حسین درویش   2629 Day ago
Avatar ساحره عصار
By   ساحره عصار   2506 Day ago
باید باشه خدارو شکر که هست
Avatar حمید سلیمان باری
By   حمید سلیمان باری   2493 Day ago

استقلال با بازیکنان باغیرت و متعصبی چون فرهاد استقلال است

Avatar ساحره عصار
By   ساحره عصار   2491 Day ago
Written by: حمید سلیمان باری

استقلال با بازیکنان باغیرت و متعصبی چون فرهاد استقلال است

T THANKS
Avatar میثم محمدی قراسویی
By   میثم محمدی قراسویی   2491 Day ago

انصافا، کدوم آدم بی انصافی منفی داده؟؟؟؟!!!!!!!!

Avatar امیر حسین اسلامی
By   امیر حسین اسلامی   2491 Day ago

بعضیا میگن :

میخوام اس اس نباشه

اگه فرهاد نباشه

Avatar ساحره عصار
By   ساحره عصار   2490 Day ago
Written by: امیر حسین اسلامی

بعضیا میگن :

میخوام اس اس نباشه

اگه فرهاد نباشه

اینههههههههههههههههههههههههههههههههههه
Avatar حامد بری
By   حامد بری   2489 Day ago

فرهاد باید باشه اون نباشه سه چهارم استقلال نیست  اون خودش تنهایی تو میدان صد تا تیمو حریفه

Avatar ساحره عصار
By   ساحره عصار   2489 Day ago
Written by: حامد بری

فرهاد باید باشه اون نباشه سه چهارم استقلال نیست  اون خودش تنهایی تو میدان صد تا تیمو حریفه

اعضای سایت همه فهمیده اند
Avatar محمد طاطیان
By   محمد طاطیان   2479 Day ago

اس اس بدون فرهاد نمیشه

Avatar مهسا صادقی
By   مهسا صادقی   2464 Day ago
Written by: ساحره عصار
[quote=Different]

بعضیا میگن :

میخوام اس اس نباشه

اگه فرهاد نباشه

اینههههههههههههههههههههههههههههههههههه
عشقست داش فرهاد
Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2463 Day ago

این چه سوالیه ؟ جالبه همه هم دارن جواب میدن .

Avatar میرودود سیدمحمدی
By   میرودود سیدمحمدی   2328 Day ago

فرهاد به استقلال خیلی کمک کرده.خداسلامتش کنه.سیدودود از مشکین شهر

Avatar رضا کلاگر
By   رضا کلاگر   2328 Day ago

اس اس بدون فرهاد نمیشه

Avatar atiye zalaghi
By   atiye zalaghi   2326 Day ago

اس اس با فرهاد میشه بارسا با گواردیولا به این تفاوت که فرهاد وقتی رو نیکمت مربی نشست جایی دیگه نمیره