اندکی تامل5

Avatar سمانه علیزاده
By   سمانه علیزاده   1377 Day ago
راست میگفت
تابستون کوتاهه....
آخرین جمعه شم تموم شد
امید که لذت برده باشید از روزایی که گذشت...
تموم شدنِ یه روز یه هفته یه ماه یه فصل....
اینو یاد آوری میکنه که
روزها...ساعت ها...لحظات میگذره
توام باهاش همراه شو
نمون تو گذشته....نمون تو خاطرات...جلو جلوام ندو ...
همین حالو بچسب تا حالت خوب باشه.
Avatar سمانه علیزاده
By   سمانه علیزاده   1377 Day ago
یادتان باشد،وقتی خورشید می درخشد،هرکسی می تواند دوستتان داشته باشد،در طوفان است که متوجه می شوید چه کسی واقعا به شما علاقه دارد.
Avatar سمانه علیزاده
By   سمانه علیزاده   1341 Day ago
پیامبر اکرم(ص) میفرمایند:

هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست. (تحف العقول،ص6)
Avatar سمانه علیزاده
By   سمانه علیزاده   1341 Day ago
اگه تاکسی زندگی رو اشتباه سوار شدی
هرجا فهمیدی، همونجا درجا حساب کن و پیاده شو
نگو هزینه کردی!

دیدن ته خط، چیزی جز ملامت بیشتر نخواهد بود.
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1309 Day ago
شاید این جمعه بیاید ..... شاید 
1 Page 2 From 2

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.