ترکیب استقلال جلوی نفت را حدس بزنید .

Avatar وهاب نظری نژاد
ترکیب استقلال جلوی نفت را حدس بزنید .
By   وهاب نظری نژاد   1450 Day ago
بنظر شما داش علی برای مقابله با نفت دایی که خودش زمانی سرمربیش بوده چه ترکیبی را در نظر میگیرد . 
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1449 Day ago
به گفته خود داش علی منصور در استقلال هیچ بازیکنی فیکس  صد در صد نیست وهمیشه بازی به بازی سیستم و نفرات تغییر میکند 
پس آبی گلم خیلی سخته که بخوایم بگیم چه کسی باز میکند
ولی به نظر من
حسینی - خسرو - کنعانی - مگویان - کریمی - ابراهیمی - غفوری - زکی پور - افشین - نورافکن
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1447 Day ago
 ما که از این استقلال چیزی ندیدیم باز هم مثل گذشته یه گل زد و رفت تو لاک دفاع . 
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1446 Day ago
صبر داشنه باشیم درست میشه
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1444 Day ago
اگه از الان بخواد با تساوی شروع کنه و همین اول فصل امتیاز های حساسی را از دست بده مطمئنان در آینده با مشکل مواجه میشه  انشااله که بتونه از استقلال خوزستان امتیاز بگیره . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.