تعلیق محرومیت رحمتی

Avatar سید حسن طاهری
تعلیق محرومیت رحمتی
By   سید حسن طاهری   1442 Day ago
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1442 Day ago
آگه آقایون لنگی بزارن
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1441 Day ago
ایکاش میزاشتن اون یک جلسه هم محروم باشه تا بعد با خیال راحت بازی کنه چونکه تعلیق از محروم بودن بدتره از این به بعد رحمتی نه حق داره اعتراض کنه نه حق داره در باره کسی حرفی بزنه خلاصه هر کاری که به نظر آقایون خوش نیاد رحمتی انجام بده خیلی سریع تنیهات بدتری برایش در نظر حواهند گرفت  در ضمن حسینی هم نشون داد که دروازه خوبی است . توکل بخدا . 
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1439 Day ago
درسته البته خدا کنه اون یک بازی به نفع آقایون لنگیا نباشه
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1435 Day ago
دو تا گل خورد که البته مقصر نبود ولی بازهم میگم ایکاش میذاشتن اون بازی هم محروم باشه و حسینی تو دروازه شاید تقدیر جور دیگری رقم میخورد چونکه در همون بازی دوم کنعانی زادگان نیومده مصدوم شد و چند هفته را از دست داد . 
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1435 Day ago
فقط میگیم ای کاش و .............................
چشم به آینده داریم
به امید روز سر بلندی
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1427 Day ago
رحمتی اون رحمتی همیشگی نیست ایکاش میزاشتن محروم باشه و حتی تو چند بازی اول فصل همون حسینی تو دروازه می ایستاد حد اقل رحمتی با شش تا گل خورده ضعیف ترین دروازه بان معرفی نمیشد . 
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1427 Day ago
دقیقاَ باهات موافقم سید جان
کامل درسته
اگه نظر من رو بپرسین میگم توی دوتا باختمون مهدی مقصره صد در صده
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1413 Day ago
شاید این جمعه بیاید . شاید .. بنظر شما ما این شانسو داریم که شاهد آمدنش باشیم که سعادت به این بزرگی نصیب هر کسی نمیشه که حتما خواهد آمد و جهان را از ظلم و ستم نجات خواهد داد و پرچم عدالت را در سرتا سر جهان به اهتزاز در خواهد آورد . 
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1412 Day ago
ما منتظر و چشم براه آن جمعه قشنگ هستیم
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1410 Day ago
همه چشم انتظاریم . انشااله 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.