چرا؟

Avatar ابراهیم افشاری
چرا؟
By   ابراهیم افشاری   1439 Day ago
چرا این تیم اینقدر خسته ، کند و بی انرژی است؟؟؟؟
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1438 Day ago
نمیدانم چه باید بگیم
شاید گرمای هوا 
شاید .................................................................................
.........................................................................................
........................................................................................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1435 Day ago
چونکه مسئولین ورزش و وزیرورزش و  ورزش شبکه سه و خیلیها که چشم دیدن موفقیتهای استقلال و ندارن دست از سر استقلال بر نمیدارن . اول فصل جلوی نقل و انتقالات باشگاه گرفته شد . اون از تعیین مدیر عامل اینهم از مسدود شدن حسابهای استقلال به بهانه قراردادهای بالای یک میلیارد . خدا ازتون نگذره . 
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1435 Day ago

آمین

Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1434 Day ago
شما خودت دوست عزیز ابی میدانی چرا . 
Avatar مهلا صالحی
By   مهلا صالحی   1396 Day ago
Written by: وهاب نظری نژاد
چونکه مسئولین ورزش و وزیرورزش و  ورزش شبکه سه و خیلیها که چشم دیدن موفقیتهای استقلال و ندارن دست از سر استقلال بر نمیدارن . اول فصل جلوی نقل و انتقالات باشگاه گرفته شد . اون از تعیین مدیر عامل اینهم از مسدود شدن حسابهای استقلال به بهانه قراردادهای بالای یک میلیارد . خدا ازتون نگذره . 

واقعا درسه با این رفتارا بهتره از فوتبال دس بکشیم

Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1395 Day ago
چون لنگیا همه جا هستن و چشم دیدن و بالا بودن استقلال رو ندارن
چون هواداران تاج با فهم و  شعورن نه مثل لنگیا خراب کار آشوب درست کن
پس آقایون از این حربه دارن استفاده میکنن و تاج رو پایین میکشن
چون اس اس خار چشمشونه

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.