استقلالی واقعی

Avatar شهرام قنبری
استقلالی واقعی
By   شهرام قنبری   1434 Day ago
در اینکه تا حالا بدترین نتیجه ای که میشد رو گرفتیم شکی نیست ولی این تیم یه امیدواری بزرگ داره و اونم اینه که کسی هدایت تیم رو برعهده داره که کاربلده یادتون باشه ما فصل قبلخوب شروع کردیم وخوب نتیجه گرفتیم ولی فوتبال بازی نکردیم آخر سر هم بد جور باختیم خیلی جور ناجوری که ..............
 حالا گذشته رو بیخیال هرکسی امروز از تیم حمایت نکنه استقلالی واقعی نیست و تو یه کلام از لنگی هم بدتره 
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1428 Day ago
استقلالی واقعی کسانی بودن که خیلی راحت از تیم محبوبشان بیرونشان کردن . 
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1428 Day ago
​استقلالی واقعی کسانی بودن که با غیرت و تعصب و بدون مزد وپاداش 

بازی میکردن و بهترین نتیجه ها هم توی ایران و توی آسیا میگرفتن

نه این آقایون میلیاردی

اینا برای پول بازی میکنن نه برای اس اس و دل هواداراش
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1414 Day ago
انشااله که استقلال هر چی زودتر به دوران اوجش یرسه که خدایی دیگه از بس غصه خوردم و تحقیر شدم خسته شدم . بامید موفقیتهای استقلال . همه دعا کنید . 
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1413 Day ago
من هم آرزو میکنم بهترین روزهای ابی رو ببینم  « مثل دهه 60 یا 70 »
کاش هنوز لیگ شروع نشده بود 
کاش این نتایج برای اس اس رقم نمیخورد
کاش .............
کاش .............
کاش بهانه دست این لنگیا نبود 
به امید روزهای خوب و برد اس اس آسیایی
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1411 Day ago
استقلالی واقعی کسانی هستن که تالار را گرم نگه میدارند  و نمیگذارند چراغش خاموش شود . 
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1407 Day ago

ما همیشه و همجا هستیم

Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1405 Day ago
استقلالی واقعی یکی از هزاران استقلالی با تعصب مرحوم مظلومی بود که با لباس استقلال نه بالباس بیمارستان بدیار باقی شتافت . روحش شاد . 
Avatar shide HR
By   shide HR   1404 Day ago
استقلالی واقعی ینی عاشق واقعی, ینی بافرهنگ بودن,انسان بودن:)
Avatar مهلا صالحی
By   مهلا صالحی   1397 Day ago
در اینکه تا حالا بدترین نتیجه ای که میشد رو گرفتیم شکی نیست ولی این تیم یه امیدواری بزرگ داره و اونم اینه که کسی هدایت تیم رو برعهده داره که کاربلده یادتون باشه ما فصل قبلخوب شروع کردیم وخوب نتیجه گرفتیم ولی فوتبال بازی نکردیم آخر سر هم بد جور باختیم خیلی جور ناجوری که ..............
 حالا گذشته رو بیخیال هرکسی امروز از تیم حمایت نکنه استقلالی واقعی نیست و تو یه کلام از لنگی هم بدتره 

درسه
خیلی از دوسام ازم خواسن کک لنگی شم ولی قبول نکردم

Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1396 Day ago
Written by: سید رضا حسینی
​استقلالی واقعی کسانی بودن که با غیرت و تعصب و بدون مزد وپاداش 

بازی میکردن و بهترین نتیجه ها هم توی ایران و توی آسیا میگرفتن

نه این آقایون میلیاردی

اینا برای پول بازی میکنن نه برای اس اس و دل هواداراش

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.