باختیم

Avatar سید رضا حسینی
باختیم
By   سید رضا حسینی   1433 Day ago
بچه ها این بازی رو هم باختن . بد هم باختن
توی تهران ؛ جلوی چشمامون
بازیکنامون بغیر از 2-3 نفر بازی یادشون رفته بلد نیستن چطور باید دریپ بزنن
چارچوب دروازه رو کج میبینن
ساق پای بازیکن خریف رو جای توپ میزنن
نمیدونم دیگه چی باید گفت
فقط ؛ فقط ؛ فقط
میگم : شما بزرگ مردان دریا دل آبی
بخاطر دلاتون که مثل دریا بزرگ و آبیه و بخاطر اس اسمون بازم به حمایت های خودتون ادامه بدهید
اونایی که موافقن امضاء کنن 
Avatar ابراهیم افشاری
By   ابراهیم افشاری   1430 Day ago

داش علی پات وایسادیم


Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1428 Day ago
و احتمالا این باختها و تساویها با این اوضاع و احوال ادامه خواهد داشت . 
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1427 Day ago

امیدواریم که زودتر تموم بشه
داش علی که قول داد بعداز تعطیلات یک تیم دیگه از استقلال رو میبینید

Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1414 Day ago
فرصت خوبی با این تعطیلی لیگ برای استقلال و بازیکنان و سرمربی استقلال فراهم شده که امیدوار هستیم که دیگه باختی را شاهد نباشیم . انسااله . 
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1413 Day ago
انشاءا...
ولی متاسفانه فعلا که توی بازیهای تدارکاتی و دوستانه هیچ نتیجه ای حاصل نشده
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1411 Day ago
بازیهای دوستانه انجام میشه تا مربی به فرم ایده آل تیم و چیدمان مورد نظرش برسه بشرطی که هم مربی و هم بازیکنان از این بازیهای دوستانه کمال استفاده را بکنند . 
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1407 Day ago
منتظر میمونیم ( حتی تا قیامت )
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1407 Day ago

از قدیم گفتن 
بعد از هر سربالایی سرازیریست
بعد از جنگی صلحیست
بع از هر باختی بردیست
به امید سروزهای برد استقلال همیشه قهرمان 

Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1405 Day ago
باخت نشانه پیروزی است . من که این موضوع را قبول ندارم . من فکر میکنم که باخت نشانه بدشانسی و ترسو بودن و حریف رادست کم گرفتن و بخود مغرور شدن است . 
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1401 Day ago
سید جان به آینده امیدوار باش

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.