پیش بینی

Avatar ابراهیم افشاری
پیش بینی
By   ابراهیم افشاری   1431 Day ago

             فکر میکنید بازی با پیکان چه نتیجه ای رقم میخوره ؟؟؟؟Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1430 Day ago
انشاءا... استقلال 2 بر 0 میبره
به امید پیروزی

Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1429 Day ago
با سلام خدمت دوستان . راستش دیگه نمیخواستم تو سایت وارد بشم و اگر هم شدم خیلی کم رنگ چونکه با این اوضاع و احوال و ضعف تیم استقلال خدایی دیگه دل و دماغی برای من نمانده شما را نمیدانم . چهارتا بازی  دوتا باخت شیش تا گل خورده و فقط دو امتیاز نمیدانم مسئولین گینس از این رکورد بی سابقه در استقلال بی اطلاع هستن که ازشون خبری نیست . 
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1429 Day ago
مدینه گفتی و کردی کبابم
سید جان ماهم مثل تو پکر و سرخورده ایم ولی اگه قرار باشه پشت تیممون رو خالی کنیم چی میشه
پارسال تیم رقیب همچین وضعیتی داشت ولی با حمایت هوادارش به اوج و جایگاه الان رسید
میدونم این حرف ها تکراری و درد دلمون رو دوا نمیکنه ولی بیاید دست به دست هم پشت تیم باشیم تا اوضاع روبراه و بر وقف مراد بشه
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1415 Day ago
من یک استقلالی هستم و تا آخر عمرم هم استقلالی خواهم ماند و هیچوقت نه پشت استقلالو خالی میکنم و نه بهش پشت میکنم . همیشه هم حامی و هوادارش هستم و اگه حرفی هم زده میشه از       روی دلسوزی و تعصبی است که به استقلال داریم . دنیا و استقلال . انشااله تو کوچه ما هوادارای استقلال هم عروسی میشه . بامید خدا . 

Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1414 Day ago
Written by: وهاب نظری نژاد
من یک استقلالی هستم و تا آخر عمرم هم استقلالی خواهم ماند و هیچوقت نه پشت استقلالو خالی میکنم و نه بهش پشت میکنم . همیشه هم حامی و هوادارش هستم و اگه حرفی هم زده میشه از       روی دلسوزی و تعصبی است که به استقلال داریم . دنیا و استقلال . انشااله تو کوچه ما هوادارای استقلال هم عروسی میشه . بامید خدا . 

Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1412 Day ago
شاید این جمعه بیاید      شاید . 
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1409 Day ago
انشاءا... این جمعه هر چه زودتر بیایید
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1406 Day ago
​شاید  نه  . خدا کنه این جمعه بیاید . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.