عملکرد خریدهای جدید استقلال

Avatar سید حسن طاهری
عملکرد خریدهای جدید استقلال
By   سید حسن طاهری   2608 Day ago
با این ذهنیت که میدونیم تازه سه هفته از لیگ گذشته و
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   2607 Day ago
آبی گلم
خیلی خیلی زوده که در موردش.ن تصمیم بگیریم
داش علی خودس استقلالیه دوست نداره که تیمش ضرر کنه

Avatar امیر حکمی
By   امیر حکمی   2606 Day ago
این درسته که عملکرد بازیکنان جدید به جز کاوه ضعیف بوده اما نود درصد تیم تغییر کرده تا جا بیوفتن زمان میبره من به شخصه به این تیم امیدوارم 
Avatar سمانه علیزاده
By   سمانه علیزاده   2605 Day ago
بسیار بسیار ضعیف.دیگه کی میخوان هماهنگ بشن/؟؟
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   2483 Day ago
با این خریدها پولاشونو دور ریختن 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.