جام حذفی چی میشه

Avatar مهلا صالحی
جام حذفی چی میشه
By   مهلا صالحی   1386 Day ago
منک فک مینم مث پارسال نتونن بازی کنن
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1386 Day ago
بازی های جام حذفی با لیگ زمین تا زیر زمین فرق داره
رئال ؛ بارسا ؛ منچستر و چلسی هم یک زمان حذف میشن و به یک تیم دسته سومی میبازن
انشاءا... توکل به خدا میبره و میاد بالا
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1386 Day ago

همیشه امیدوار باشید
حتی در بدترین شرایط

به امید برد وموفقیت اس اس آسیایی

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.