بچه ها مژده مژده

Avatar سید رضا حسینی
بچه ها مژده مژده
By   سید رضا حسینی   1378 Day ago

بچه ها بازم شیرازیا گل کاشتن

شاهکار جام خذفی رقم خورد و تیم دسته سومی قشقایی تونست روی لنگیا رو کم کنه و

بازی رو ببره تا دیگه آقای برانکو زودتر از برف پارو برنداره

و قبل از بازی تو مصاحبه هاش بگه ما بدون ملی پوشامون تیم قشقایی رو میبریم

از همه مهمتر اولین تیم حذف شده لیگ برتر با اجازه بزرگترها و آقای وزیر ورزش لنگیا بودن

کاکو دمتون گرم شاهکار کردین بخدا ای ول دارین

Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1378 Day ago
​قهرمان و نایب قهرمان لیگ برتر هردو خذف شدن

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
Avatar مهلا صالحی
By   مهلا صالحی   1376 Day ago
Written by: سید رضا حسینی
​قهرمان و نایب قهرمان لیگ برتر هردو خذف شدن

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

حقشونه زیادی ادعا میکردند ولی استقلال راهش خیلی سخته

Avatar سمانه علیزاده
By   سمانه علیزاده   1375 Day ago
حذف لنگ واقعا چسبید.
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1375 Day ago
توکل به خدا
اول در 1/ 16 مس کرمان 
بعد در 1/ 8 با صبا ی فم ( البته اگه صبا برنده بشه )


                                         به امید حق فینال 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.