اخبار فوتبال

Avatar F Nazari
اخبار فوتبال
By   F Nazari   1376 Day ago
سلام دوستان
من یه سایت برای خودم زدم که توی اون اخبار فوتبالو میذارم نه به خوبی ورزش 3 ولی دوست دارم یه روزی بشه تا اون سطح برسه چون واقعا علاقه دارم. بعد از اینکه طراحی کردم یکی از افرادی که در این زمینه سایت کار میکرد به من گفت سخته موضوعی که انتخاب کردی باید حتما روی سئو سایت خیلی فعالیت کنی. من چون اطلاعات کامپیوتر ندارم متوجه اصطلاحاتی ک گفت نشدم فقط همین سئو یادم مونده بود.
کسی از دوستان هست که سایت داشته باشه و بتونه به من کمک کنه یا حتی اگه یه کتاب آموزش سئو میشناسه به من معرفی کنه.
ممنونم
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1308 Day ago
خودتو خسته میکنی و سایت درست میکنی که چی . همین یه سایت هم که الان داریم تو فعالیت میکنیم برای خراب کردن اعصاب ما با این بازیهای آبکی و دور از شان استقلال کافیه . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.