امان امان امان

Avatar سید رضا حسینی
امان امان امان
By   سید رضا حسینی   1353 Day ago
ای امان از این خلایق
با  شما تالاری ها هستم
واقعآ اسم خودتون رو میزارین طرفدار و هوادار و دوستدار تاج
اول ازهمه برا خودم بعد برا شما متاسفم
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1303 Day ago
دوست عزیز نه برای خودت و نه برای ما متاسف باش برای استقلال متاسف باش که معلوم نیست چه بسرش آمده . خود من دیگه اصلا رغبتی برای آمدن در سایت و ندارم و الان چند ماه است که دلیلی نمی بینم که پای کامپیوتر بشینم مطمئن باش ایجور که پیش میره دیگه هوادار هم به استودیو نخواهند رفت . 

   دیگه تحقیر بسه . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.