تحقیر

Avatar ابراهیم افشاری
تحقیر
By   ابراهیم افشاری   1309 Day ago
منصوریان با گرد و خاکی که اول کار داشت حرمت خیلی از مردان باوقار استقلال را حفظ نکرد حالام تیمو توی یه رتبه دو رقمی تحویل میده و با تحقیر باید بره
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1307 Day ago
با عرض معذرت من خیلی وقته که هر کاری که میکنم تا بیام تو سایت استقلال ولی وقتی یادم می افتد که برای چندمین سال داریم تحقیر میشیم گویی که یک نفر مانع من نیشه . من قبلا گفته بودم که لقمه استقلال برای داش علی بزرگه در اینکه منصوریان مربی خوبی است شکی توش نیست ولی برای استقلال کوچک است . با با تیم مزیضه و منصوریان کارش در حد یک آمپول زنه و نمیتونه برای سلامتی این تیم یه نسخه کار آمد تجویز کنه . تیمهای بزرگ مربی بزرگ میخوان .  

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.