چرا سایت بی مقدمه تعطیل . خوشحال از شروعش

Avatar وهاب نظری نژاد
چرا سایت بی مقدمه تعطیل . خوشحال از شروعش
By   وهاب نظری نژاد   1119 Day ago
​واقعا چرا سایت را تعطیل کردین . الان چند ماه است که هواداران همه سر در گم و نسبت به فعالیت کانون هواداران نامید شده بودن . شما باید سعی کنید که کار در سایت آسان باشه نه اینکه اونو سخت کنید تا جایی که هوادار از خیرش بگذره و عطای سایت را به لقایش ببخشه . . 
Avatar night sky
By   night sky   1079 Day ago
سلام. من تازه با این سایت آشنا شدم. به نظرم خیلی جالبه.

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.