از بین تمام بازیکنان استقلال کدام بازیکن را دوست داری

Avatar طه راد
از بین تمام بازیکنان استقلال کدام بازیکن را دوست داری
By   طه راد   2493 Day ago
Avatar امیر حسین گودرزی
By   امیر حسین گودرزی   2493 Day ago

فرهاد دیگه سوال داره!×!

Avatar محمد طاطیان
By   محمد طاطیان   2493 Day ago

همه ولی فرهاد بیشتر

Avatar مهدی خلیلی شهنا
By   مهدی خلیلی شهنا   2492 Day ago
فرهاد مجیدی
Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2490 Day ago

آخه چقدر موضوع تکراری ؟

Avatar فاطمه زکوی
By   فاطمه زکوی   2490 Day ago

آقا فرهاد مجیدی

Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2489 Day ago

بابا ی خورده دقت کنید . چرا اینقدر موضوع تکراری . 10 بار مجیدی . 10 بار بهترین بازیکن استقلال . همش تکرار تکرار

Avatar سمانه صمدی
By   سمانه صمدی   2489 Day ago

مجیدی و برهانی........

 

 

 

دختره همیشه آبی.......

Avatar رکسانا صفایی
By   رکسانا صفایی   2488 Day ago
Written by: محمد طاطیان

همه ولی فرهاد بیشتر

Avatar حسین کلاته بابایی
By   حسین کلاته بابایی   2488 Day ago
Written by: امیر حسین گودرزی

فرهاد

Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2433 Day ago

خداروشکر که رفت و این سایت هم از رونق افتاد

Avatar حسین کلاته بابایی
By   حسین کلاته بابایی   2433 Day ago
Written by: مجید مسلم آذر

خداروشکر که رفت و این سایت هم از رونق افتاد

معلومه تو با خودت چند چندی؟؟؟؟؟؟

Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2431 Day ago
Written by: حسین کلاته بابایی

[quote=majidazar1360]

خداروشکر که رفت و این سایت هم از رونق افتاد

معلومه تو با خودت چند چندی؟؟؟؟؟؟

از زمان رفتن مجیدی ، ورود کاربرا به سایت خیلی کم شده

Avatar حسین کلاته بابایی
By   حسین کلاته بابایی   2429 Day ago
Written by: مجید مسلم آذر

[quote=2293]

خداروشکر که رفت و این سایت هم از رونق افتاد

معلومه تو با خودت چند چندی؟؟؟؟؟؟

از زمان رفتن مجیدی ، ورود کاربرا به سایت خیلی کم شده

برا همین میگی خدارشکر؟

Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2426 Day ago
Written by: حسین کلاته بابایی

[quote=majidazar1360]

[quote=majidazar1360]

خداروشکر که رفت و این سایت هم از رونق افتاد

معلومه تو با خودت چند چندی؟؟؟؟؟؟

از زمان رفتن مجیدی ، ورود کاربرا به سایت خیلی کم شده

برا همین میگی خدارشکر؟

خداروشکر من از روی ناراحتی بود . منم خیلی دوست دارم همه دوستان حضور فعالی در سایت داشته باشن


Avatar علیرضا طاقتی
By   علیرضا طاقتی   2426 Day ago
مگه میشه آق فری دیدیگه از این سوال ها نپرسی؟
Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2426 Day ago
Written by: علیرضا طاقتی

مگه میشه آق فری دیدیگه از این سوال ها نپرسی؟
جمله شما نامفهومه .


Avatar مهدیس صمدی
By   مهدیس صمدی   2407 Day ago

اول از همه عشق است فرهاد

بعد از فرهاد حنیف

Avatar atiye zalaghi
By   atiye zalaghi   2407 Day ago
فرهاد بازیکن بود دیگه نیست / الانه ام رحمتی بازیکن وگلر مورد علاقه همه ی استقلالی هاست
Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2406 Day ago
Written by: atiye zalaghi

فرهاد بازیکن بود دیگه نیست / الانه ام رحمتی بازیکن وگلر مورد علاقه همه ی استقلالی هاست

Avatar محمدحسن ملکی
By   محمدحسن ملکی   2308 Day ago

فرهاد که رفت الان فقط حنیف بعدش آرش

Avatar fariba nikzad
By   fariba nikzad   2308 Day ago
Written by: محمدحسن ملکی

فرهاد که رفت الان فقط حنیف بعدش آرش

Avatar امیر حسین اسلامی
By   امیر حسین اسلامی   2308 Day ago

تو بازیکنای فعلی حنیف

Avatar کاووس رشیدی
By   کاووس رشیدی   2307 Day ago
Written by: امیر حسین اسلامی

تو بازیکنای فعلی حنیف

Avatar zahra*ss*7777 4444*777
By   zahra*ss*7777 4444*777   2306 Day ago
Written by: کاووس رشیدی

بعد کاپیتان فرهاد فقط سیــــــــــــــد مهـــــــــدی رحمتی 

Avatar ف م
By   ف م   2298 Day ago

فرهاد مجیدی و سید مهدی رحمتی

Avatar شبنم علی قنبری
By   شبنم علی قنبری   2297 Day ago

                                                                    ....حنیف عمران زاده....