شماطر فدار برزیل یا ارژانتین هستید؟

Avatar رضا کلاگر
شماطر فدار برزیل یا ارژانتین هستید؟
By   رضا کلاگر   4313 Day ago
شما دوست عزیز نظر خودرا اعلام کنید با تشکر .رضا
Avatar رضا کلاگر
By   رضا کلاگر   4313 Day ago
من خودم ارژانتین را دوست دارم.رضا
Avatar saman karimifar
By   saman karimifar   4311 Day ago

آرژانتییییییییین

Avatar ali deghan
By   ali deghan   4292 Day ago
آرژانتین آخه خیلی فوق ستاره داره
Avatar مانا کاشانی نژاد
By   مانا کاشانی نژاد   4292 Day ago
آرژانتین
Avatar فضل الله نوری
By   فضل الله نوری   4291 Day ago

آرژانتین مارادونا

Avatar رضا کلاگر
By   رضا کلاگر   4291 Day ago
از همه دوستانی که نظر دادن تشکر میکنم.رضا
Avatar نیلوفر رسولی
By   نیلوفر رسولی   4284 Day ago

آرژانتین  خیلی محبوب تر از برزیله

Avatar فرزاد فرجی
By   فرزاد فرجی   4271 Day ago

ابادان برزیلته

Avatar فرزاد فرجی
By   فرزاد فرجی   4271 Day ago

ابادان برزیلته

Avatar سید حامد حقیقت
By   سید حامد حقیقت   4270 Day ago
  • آرژانتین ولی اول استقلال بعدش هر تیم تیگه ای  
Avatar REZA VALIZADE
By   REZA VALIZADE   4270 Day ago

فقط برزیل پنج ستاره

5 بار قهرمانی در جهان دلیل کافیه واسه بهترین بودن

در طول تاریخ برزیل ستاره داشته

ارژانتین چندتا؟؟؟؟؟؟؟؟

 

Avatar حسن مرادی
By   حسن مرادی   4258 Day ago
فقط برزیل
Avatar احمد تاج
By   احمد تاج   4228 Day ago

آرژانتین

Avatar hamed tohi
By   hamed tohi   4226 Day ago
فقط برزیل
Avatar حمید شریفی
By   حمید شریفی   4215 Day ago
جایی ک  ایتالیا یا اسپانیا نباشن میریم سراغ ارژانتین
Avatar سولماز برهانی
By   سولماز برهانی   4212 Day ago
هر دوتاشو دوست دارم چون هر دو تیم ستاره های فوق العاده ای دارن اما بیشتر برزیلی هستم.
Avatar احمد قدس
By   احمد قدس   4198 Day ago
برزیل
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4165 Day ago
آرژانتین فقط
Avatar محمد عسگری
By   محمد عسگری   4164 Day ago
آرژانتین
Avatar رضا کلاگر
By   رضا کلاگر   4164 Day ago
از همه دوستانی که نظر دادن تشکر میکنم.رضا
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4161 Day ago
آرژانتین به خاطر بازیکنایه بزرگش همیشه محبوبه
Avatar REZA VALIZADE
By   REZA VALIZADE   4159 Day ago

برزیــــل همیشه ستاره از ارژانتین بیشتر داشته

یه کم فکر کنی به این نتیجه میرسید

Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4159 Day ago
من فکر کردم به این نتیجه رسیدم فقط آرژانتین
Avatar mohammad javadi
By   mohammad javadi   4120 Day ago
بین این دو تا فقط آرژانتین
Avatar علی کلانترزاده
By   علی کلانترزاده   4084 Day ago

اقایه 322 مگه ارژانتین چند تا بازیکن بزرگ داره جز مسی  هان

 

Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4083 Day ago
آرژانتین آرژانتین آرژانتین....
Avatar REZA VALIZADE
By   REZA VALIZADE   4074 Day ago
اخه ارژانین در سطح برزیله که مقایسه میکنند
رده بندی فیفا نشون میده کی بهتره
ارژانین به زور دوپینگ و دست مارادونا قهرمان میشه
امسال هم که به زور رفتند جام جهانی
مربی شون هم که نمینونه جلوی دهانشو بگیره 2 ماه محروم شد
از اسپانیا هم که باخت دادند

عشقست برزیل فعلا 5 ستاره که به زودی میشه 6 ستاره
Avatar علی کلانترزاده
By   علی کلانترزاده   4057 Day ago
brazila

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.