سیاستهای انتخاب مدیر ، رتبه بندی ، تشویق و تنبیه

Avatar کانون هواداران استقلال تست سیستم 1
سیاستهای انتخاب مدیر ، رتبه بندی ، تشویق و تنبیه
الف : سیاست های انتخاب مدیر
1- داشتن سطح اطلاعات کافی در رابطه با بخش های مختلف تالار
 2- رعایت قوانین سراسری انجمن چه در دوره‌ی مدیریت و چه قبل از آن
 3- اخلاق پسندیده و همراه با احترام
4- وظیفه شناس بودن، داشتن انگیزه کافی و سطح فعالیت مطلوب
5- تایید مدیریت پایگاه
ب : سیاست های تشویق
1- درجات خودکار که صرفا بر اساس تعداد پست کاربران به صورت خودکار توسط سیستم مدیریتی اعطا میگردد.
در حال حاضر رویه اعطا درجات خودکار به شرح ذیل است :
از دیدگاه پایگاه اینترنتی استقلال تهران ، همه هواداران گرامی و گرانقدر باشگاه در یک هدف با هم مشترک هستند و آن اعتلای نام باشگاه استقلال است و تمام علاقه مندان این باشگاه برای همگان عزیز و قابل احترام هستند . ما به منظور رتبه بندی این عزیزان در تالارهای گفتگو سیستمی را طراحی و اجرا می نماییم که ملاک آن تعداد نظرانی هست که اعضای محترم این  تالارها در ارتباط با موضوعات مختلف ارایه می نمایند . قطعاً اعضای فعال سایت با این روش توسط سایر دوستان شناسایی می شوند و از طرف سایت نیز مورد تقدیر و تشکر قرار خواهند گرفت . و اما جدولی که ملاک و مبنای ما در اعطای درجه می باشد به شرح ذیل به استحضار می رساند:
درجه                       حداقل نظر مورد نیاز 
مهمان استقلالی                        0
سرباز  استقلالی                        0
آبی تک ستاره                          25
آبی دو ستاره                            50
آبی سه ستاره                        100
آبی چهار ستاره                       200
آبی پنج ستاره                         400
آبی شش ستاره                      800
آبی هفت ستاره                     1600
آبی هشت ستاره                   3200
آبی نه ستاره                          6400
آبی ده ستاره                        12800

2-  درجات ویژه که بر مبنای میزان فعالیت مفید و در راستای اهداف پایگاه و در چارچوب قوانین انجمن با نظر مستقیم مدیریت پایگاه به کاربران اعطا میگردد.
ج :سیاست های مجازات
1- تذکر کتبی
2-  حذف مطلب ارسال شده مغایر با قوانین
3- کاهش درجه کاربری
4-  کاهش دسترسیهای کاربری
5-  اخراج از پایگاه به صورت موقت یا دائم

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.