شایعه‌ای با بوی امید؛

Avatar zahra*ss*7777 4444*777
شایعه‌ای با بوی امید؛
By   zahra*ss*7777 4444*777   2422 Day ago

جدیدا شایعه شده که کاپیتان فرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد مجیدی تو دربی  هفتاد و هشتم بازی میکنه و تو اون بازی برای اس اس رسما خدا حافظی میکنه نظر شما چیه؟ به نظرتون این شایعه واقعیت داره؟ من که بی صبرانه منتظرم که بگن کاپیتان فرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد کابوس لنگیا بازی میکنه؟شمام چطور؟

Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2421 Day ago

این می تونه بهترین خبر برای ما باشه . ی وزنه روحی خیلی بالا . ولی بعید میدونم .

Avatar لیلا جوکار
By   لیلا جوکار   2421 Day ago

فکر نمیکنم فرهاد برگرده هرچند آرزومه

Avatar zahra*ss*7777 4444*777
By   zahra*ss*7777 4444*777   2420 Day ago
Written by: مجید مسلم آذر

این می تونه بهترین خبر برای ما باشه . ی وزنه روحی خیلی بالا . ولی بعید میدونم .

با اون قسمت اول حرفات موافقم ولی دومیش رو نه...

شایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادمون بازی کنه بالاخره باید روزی در حضور پرشور تماشاگرا خداحافظی کنه؟چه روزی هم بهتر از روز دربی...! واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااییییییییییییییییییییییییییییییییییییی یعنی میشه...

Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2419 Day ago
Written by: zahra*ss*7777 4444*777

[quote=majidazar1360]

این می تونه بهترین خبر برای ما باشه . ی وزنه روحی خیلی بالا . ولی بعید میدونم .

با اون قسمت اول حرفات موافقم ولی دومیش رو نه...

شایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادمون بازی کنه بالاخره باید روزی در حضور پرشور تماشاگرا خداحافظی کنه؟چه روزی هم بهتر از روز دربی...! واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااییییییییییییییییییییییییییییییییییییی یعنی میشه...

خب منم دوست دارم در یک روز باشکوه خداحافظی کنه