طومار برای حمایت از امیر برای ماندن در استقلال

Avatar رضا کلاگر
طومار برای حمایت از امیر برای ماندن در استقلال
By   رضا کلاگر   4275 Day ago
از شما تمامی اعضا سایت تقاظا دارم برای حمایت از ژنرال برای ماندن در استقلال بانوشتن کلمه موافقم نظر خود را اعلام دارید .باتشکر از تمامی ابی دلان عاشق .رضا
Avatar رضا کلاگر
By   رضا کلاگر   4275 Day ago
موافقم
Avatar مهدی کبیری
By   مهدی کبیری   4275 Day ago
موافقم و و مخالف حضور آشتیانی.
Avatar مانا کاشانی نژاد
By   مانا کاشانی نژاد   4275 Day ago
موافقم
Avatar نیلوفر رسولی
By   نیلوفر رسولی   4275 Day ago
موافقم
Avatar حسین رجبی
By   حسین رجبی   4275 Day ago

من با ماندن ایشان موافقم اما فکر نمی کنید که یک مربی طراز اول خارجی خیلی برای استقلال مفید تر خواهد بود.

موافقم

Avatar امید غلامپور
By   امید غلامپور   4274 Day ago

موافقم

امیر سلطان عشقه

آقای آشتیانی تا همین چند ماه پیش چمن آزادی رو از نزدیک ندیده بود.حالا یک شبه کاری کرد تا امیرخان از استقلال فرای بشه.

Avatar هادی مسیح زاده
By   هادی مسیح زاده   4274 Day ago
موافقم
Avatar هادی مسیح زاده
By   هادی مسیح زاده   4274 Day ago
موافقم من فکر میکنم اصلا آقای واعظ مناسب مدیر عاملی استقلال نیست هیچکس مثل حاج فتح الله زاده واسه استقلال نیست آخه کجای دنیا یه مربی که تیم رو قهرمان میکنه بیرونش میکنن
Avatar رضا کلاگر
By   رضا کلاگر   4274 Day ago

ازهمه دوستان ابیدلی که دراین همدلی شرکت کردن تشکر میکنم.

ولی دیگر دیرشده ژنرال را فراری داد این ........ .

این بخش را میبندم.

باتشکر .رضا

Avatar فضل الله نوری
By   فضل الله نوری   4274 Day ago

موافقم اونایی که میگن مربی درجه یک آخه مربی درجه یک مگه بیکاربیادایران

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.