اکبر پور وعنایتی

Avatar کاربر ناشناس
اکبر پور وعنایتی
By   کاربر ناشناس   4539 Day ago
سلام بر شما استقلالی عزیز بنظر شما زوج اکبر پور و عنایتی موفق جواهند بود یا خیر؟
Avatar کاربر ناشناس
By   کاربر ناشناس   4539 Day ago
بلی
Avatar REZA VALIZADE
By   REZA VALIZADE   4539 Day ago

بله

هر دو قبلا هم بازی بودند و موفق هم بودند

Avatar hamed tohi
By   hamed tohi   4539 Day ago
با سابقه ای که باهم دارن صد در صد میتونن زوج موفقی باشن.
Avatar سید حامد حقیقت
By   سید حامد حقیقت   4537 Day ago
سلام بر آسمان آبی.
من شک ندارم که این خطه حمله میتونه خیلی خوب با هم کار کنن . البته به شرط اینکه هافبک هایی چون مجیدی و جباری و فابیو و روانخواه بتونن حضور داشته باشنن.
Avatar رضا کلاگر
By   رضا کلاگر   4536 Day ago
بله - بااضافه کردن برهانی  ترکیب خوبی میشه .رضا
Avatar  rigi
By   rigi   4519 Day ago

حتما زوج خوبی خواهند بود

Avatar نیلوفر رسولی
By   نیلوفر رسولی   4509 Day ago
Written by: رضا کلاگر

بله - بااضافه کردن برهانی  ترکیب خوبی میشه .رضا

موافقم.

Avatar مهدی ملایری
By   مهدی ملایری   4508 Day ago

با این زوج باید منتظر آقای گلی دوباره یکی از بازیکنان تیم استقلال باشیم

Avatar احمد قدس
By   احمد قدس   4508 Day ago
بهترین خط حمله : دو سرزن   یک چپ پا
Avatar محمد معصومی
By   محمد معصومی   4508 Day ago

نباید آرش رو فراموش کرد.

Avatar فریدون حمدی
By   فریدون حمدی   4494 Day ago
بلی
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4484 Day ago
تا حالا که خوب نبوده ولی من مطمئنم با هم هماهنگ می شن
Avatar محمد عسگری
By   محمد عسگری   4482 Day ago

موافقم فقط در یک نیمه چون در کنار عنایتی برهانی هم استفاده بشه بهتره

Avatar محمدرضا شالباف
By   محمدرضا شالباف   4482 Day ago

من با زوج عنایتی و برهانی بیشتر موافقم چون در این صورت یک زوج سرعتی و تمام‌کننده را در کنار همدیگرداریم.............اکبرپور هم در شرایط هجومی می‌تواند به این این زوج اضافه شود....................

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.