علیرضا منصوریان

Avatar رضا خوشبویی
علیرضا منصوریان
By   رضا خوشبویی   4513 Day ago
کم کم دارم شک میکنم که شما طرفدار استقلال باشید علیرضا منصوریان یکی از نمادهای باشگاه استقلال و شما نمیتونی با مطالب علیه این بازیکن ذهن ما را به طرف خودتون سوق بدید. یعنی چی یار دوازدهم تیم حریف بوده یکم خجالتم خوب چیزیه واستون
Avatar مهدی ملایری
By   مهدی ملایری   4508 Day ago

علیرضا منصوریان را دوستش داشتیم و همیشه دوستش خواهیم داشت

Avatar محمد معصومی
By   محمد معصومی   4508 Day ago
بازیکنی که همه عمرشو تو ایران در استقلال گزرانده کم بازیکنی نیست.
Avatar mohammad javadi
By   mohammad javadi   4452 Day ago
داش علی منصوریان با تعصب ترین بازیکن ایران و استقلال هستش هر کی به این بازیکن توهین بکنه استقلالی نیست
من یه صحنه از داش علی دیدم که کلی حال کردم تویه بازی استقلال یه گل میزنه بعد میره پیراهن مقدس استقلال رو روی زمین پهن میکنه بعد سجده می کنه ر پیراهن مقدس استقلال رو میبوسه تا حالا کدوم بازی کنی این کا رو کرده
داش علی دوستت داریم

Avatar محمد عسگری
By   محمد عسگری   4452 Day ago

منصوریان یکی متعصب ترین بازیکن استقلال هستش

Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4450 Day ago
علیر ضا همیشه در قلب ماست

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.