نظز شما درباره بازی با فولاد چیست ؟

Avatar رضا کلاگر
نظز شما درباره بازی با فولاد چیست ؟
By   رضا کلاگر   4170 Day ago
شما چه پیش بینی میکنید ؟
Avatar رضا کلاگر
By   رضا کلاگر   4170 Day ago

بازی را باید ببریم ودیگر هیچ.

بازی جلوی تماشاگران جالب وتماشای است وای به حال ......و ....که بازی رانبریم.

به امید برد اس اس عزیز.رضا

Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4169 Day ago
به امید خدا می بریم
Avatar بردیا امینی
By   بردیا امینی   4169 Day ago

با حضور هواداران حتمأ میبریم.

 

Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4169 Day ago
این بار باید ترکیب بهتری به زمین بره
Avatar hamed mehrizi
By   hamed mehrizi   4168 Day ago

هر تیمی قرمز بپوشه آبی سوراخش می کنه 

Avatar hamed mehrizi
By   hamed mehrizi   4168 Day ago

هر تیمی قرمز بچوشه آبی سوراخش میکنه

  استقلال؛ فولاد خوزستان 0

Avatar محمد عسگری
By   محمد عسگری   4168 Day ago
چاره ای جز برد نیست
Avatar سولماز برهانی
By   سولماز برهانی   4168 Day ago

2بر 1 می بریم...

Avatar بهنام فرهنگیان
By   بهنام فرهنگیان   4167 Day ago

من هنوز به رفتن قلعه نوعی و سبک مرفاوی عادت نکرده ام.

استقلال2   فولاد0

Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4165 Day ago
بازی خوبی بود به هواداران عزیز تبریک می گم
Avatar REZA VALIZADE
By   REZA VALIZADE   4164 Day ago

تیم بعدی................

Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4164 Day ago
بیچاره ملوان

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.