به موضوع نظز شما درباره بازی با ملون چیست ؟

Avatar رضا کلاگر
به موضوع نظز شما درباره بازی با ملون چیست ؟
By   رضا کلاگر   4166 Day ago
نتیجه را اعلام کنید؟
Avatar رضا کلاگر
By   رضا کلاگر   4166 Day ago
به نظر من اگر از یک بازیکن طراح مانند جانواریو استفاده کنیم بازی را به راحتی میبریم چون روحیه تیم ملوان بعد باخت به پیکان پایینه وبهترین فرصت برای برد است.رضا
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4166 Day ago
انشالله برد سوم با اختلاف دو گل می بریم
Avatar بردیا امینی
By   بردیا امینی   4165 Day ago

من با نظر آقا رضا موافقم نتیجه هم 0_2 میبریم.

Avatar محمد عسگری
By   محمد عسگری   4165 Day ago

استقلال 3 - ملوان 1

Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4165 Day ago
استقلال باید ملوان رو ببره تا در کورث باقی بمونه
Avatar احمد قدس
By   احمد قدس   4165 Day ago

0-2 به سود استقلال

Avatar REZA VALIZADE
By   REZA VALIZADE   4165 Day ago

میبریم 2-0

Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4164 Day ago
ملوان که مطمئنم سوراخ سوراخ می شه
Avatar benyamin valadoost
By   benyamin valadoost   4162 Day ago
به نظر من1-2 استتقلال می بره
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4162 Day ago
به نظر من استقلال در این بازی با یک ترکیب جدید به زمین میاد وبا اقتدار این بازی رو می بره
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4160 Day ago
باز مساوی انشالله بازی بعدی رو می بریم

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.