نظرتون درباره میانه زمین (هافبک های ) استقلال چیست؟

Avatar محمد عسگری
نظرتون درباره میانه زمین (هافبک های ) استقلال چیست؟
By   محمد عسگری   4480 Day ago
استقلال در بازی با ملوان نشان داد که نمی توانند خوب به مهاجمان خود توپ برساند جزء بازی زیبایی خسرو حیدری در چند صحنه استقلال نشان داد که به بازی گردانی مثل جباری یا جانواریو کاملاً نیاز دارد تا از پتانسیل تیم بیشترین استفاده را داشته باشد نظر شما در این مورد چیه؟
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4480 Day ago
بارکلا محمد جان واقعا همینه ضعف استقلال همینه
Avatar رضا کلاگر
By   رضا کلاگر   4479 Day ago
من هم با نظر شما موافقم .رضا
Avatar بردیا امینی
By   بردیا امینی   4478 Day ago

مشکل تیم نداشتن یک تموم کننده تمام عیاره چند تا کرنر بی نتیجه .

چند تا موقعیت خراب کردن.

منم امیدوارم جانوآریو زودتر به ترکیب برگرده. 

Avatar احمد قدس
By   احمد قدس   4478 Day ago

به نظر من در مرکز زمین باید کسی باشه که بتونه بازی رو نگه داره و هم بتونه به مهاجمان توپ برسونه و هم بتونه از تکنیک هاش خوب استفاده کنه کسی مثله جان واریو

Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4477 Day ago
در حال حاظر هافبک شش دانگ نداریم
Avatar mohammad javadi
By   mohammad javadi   4450 Day ago
منم موافقم دادا

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.