عملکرد بازیکنان

Avatar سیدحسین طباطبایی
عملکرد بازیکنان
By   سیدحسین طباطبایی   4459 Day ago

بنظر من اگه جناب آقای مرفاوی بجای کیانوش رحمتی درپست هافک دفاعی ازحسین کاظمی استفاده کنه بهتر

دراینکه آقای رحمتی یکی از بهترین هافبک دفاعی های ایران است شکی نیست اما ایشان تمایل زیادی به بازی باعقب وآرام کردنبازی دارند امااگه بازی های کاظمی رو بادقت نگاه

کنید علاوه براینکه تمام خصوصیات یک هافبک دفاعی کامل رو دارند یک بازی سازویک پاسور قوی برای ارسال توپ پشت دفاع هستند کاری  که به گفته خیلی از کارشناسان فوتبال  

-ازجمله آقای عزیزی دربرنامه ورزش از نگاه دو-( امروزه در فوتبال حرفه ای  پاسهای پشت دفاع وغافلگیری دفاع حریف دروازبانهای  بزرگ انجام می دهند .) بازی مستقیم از عقب در این خطوط دفاعی بهم تنیده تیمهای حریف مقابل استقلال کار سازتر ومثمر ثمرتر خواهد بود وقتی استقلال چنین پتانسیلی دارد چرا از آن استفاده نکند . 

من قصدم حمایت از کاظمی

 نیست بلکه ترقی استقلال وموفقیت تیم محبوبم استقلال است .اگر آقای رحمتی هم بتوانند پاسهایی ارسال کنندکه مهاجمان تیم رادر موقعیت خطرناک قرار دهند ما به تیم خود می بالیم که

دو هافک دفاعی 6دانگ وحرفه ای داریم

درپایان خواهشمند است نظر بدید

Avatar محمد عسگری
By   محمد عسگری   4459 Day ago
از اینکه از کاظمی  در ترکیب خوب استفاده نمیشه رو، منم قبول دارم .
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4457 Day ago
حسین کاظمی وامیر آبادی باید در ترکیب اصلی باشند
Avatar بهنام فرهنگیان
By   بهنام فرهنگیان   4456 Day ago
اینکه حسین کاظمی باید فیکس بازی کنه خوبه ولی فکر کنم در مورد امیر آبادی میشه تجدید نظر کرد.
Avatar کاربر ناشناس
By   کاربر ناشناس   4444 Day ago
حسین کاظمی باید فیکس باشه .بیک زاده ضعیف عمل می کنه.
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4442 Day ago
حسین کاظمی در بازی در دربی خوب عمل کرد وامیرآبادی باتعصب هم جاش خالی بود

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.