بهترینها و بدترینهای داربی؟

Avatar کاربر ناشناس
بهترینها و بدترینهای داربی؟
By   کاربر ناشناس   4444 Day ago

سلام آقایان عنایتی وفرهادمجیدی وسیاوش اکبر پور بهترین فرصتها رو از دست دادند

خسرو حیدری وحسین کاظمی وبیک زاده نسبتا روز خوبی رو پشت سر گذاشتند

Avatar mohammad javadi
By   mohammad javadi   4444 Day ago
هیچکودم از بازیکنا خوب بازی نکردن جز اعصاب خورد کنی چیزه دیگه ای نداشت هیمن
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4444 Day ago
واقعا متاسفم درود به شرف هواداران استقلال استقلال اگر این هواداران باغیرت وبا تعصب رو نداشت الان ...
Avatar سولماز برهانی
By   سولماز برهانی   4441 Day ago

من فکر می کنم تو این بازی خسرو حیدری مثله همیشه عالی بود، بیگ زاده هم خوب بود من همیشه بازیکن های شوتزن رو دوست دارم ، عنایتی واکبرپورهم فوق العاده بد بازی کردند تا جای خالی ارش بیشتر احساس بشه.

حالا دیگه صمد خان هم باید به این نتیجه رسیده باشه که ارش باید فیکس باشه.

Avatar رضا کلاگر
By   رضا کلاگر   4438 Day ago
من با نظر شما solmaz کاملا موافقم.رضا
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4424 Day ago
بهترینا فقط هوادارانه استقلال بودن
Avatar علی کلانترزاده
By   علی کلانترزاده   4393 Day ago
بازی که تبانی باشه همینه دیگه

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.