بس حساسیت بازی بالا بود دفاع استقلال نتونست ریباند پنالتی رو دفع کنه؟

Avatar کاربر ناشناس
بس حساسیت بازی بالا بود دفاع استقلال نتونست ریباند پنالتی رو دفع کنه؟
By   کاربر ناشناس   4443 Day ago
گل بسیار مفتی رو خط دفاع استقلال هم تو صحنه تقدیم توپ به مهاجم پرسپولیس وهم بعد دفع پنالتی توسط طالبلو تقدیم حریف کرد
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4442 Day ago
اولا که پنالتی نبود ولی خط دفاع بسیار ضعیف عمل کرد من از خط حمله خیلی عصبانی هستم
Avatar محمد عسگری
By   محمد عسگری   4442 Day ago

دوستان نه دفاع مقصره نه بازیکنان دو تیم نه داور بدبخت این بازی مثل چند بازی قبل مشخص بود که مساوی میشه  آرش کارت میگیره ، سید صالحی  مصدوم میشه  ... بازیکنان تو زمین راه میرن داور نیمه شب عوض میشه .... گفتن حساسیت نه اینقدر ، خودتون اذیت نکنید به فکر بازیهای بعدی باشین این بازی رو به حساب نیارین . راه آهن اشک پرسپولیس در آورد پرسپولیس بدون کریم باقری بیاید گل بزنه مشخصه قضیه چیه پس بی خیال . درود به شعور هوادارن که میدونن قضیه چیه و شعار هم دادن پس دیگه حرص و جوش نخورید فعلا که این جوریه کاریش نمیشه کرد.

Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4434 Day ago
من  میگم مقصربازیکنان هستن چون تعصب رو نمی فهمن

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.