مصاحبه های بائو

Avatar mohammad javadi
مصاحبه های بائو
By   mohammad javadi   4442 Day ago
نظر شما در مورد مصاحبه بعد از دربی بائو میخواستم بدونم
من که میگم این بازیکن از اون بازیکنای بی غیرته که چند سال بعد هم پشت تیم pipiمصاحبه میکنه
خیلی آدم باید پست باشه که مربیی که اون رو بزرگ کرده بهش بی احترامی بکنه
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4424 Day ago
دنیا اینطوره دیگه کسی نیست بهش بگه مردک تو هرچی داری از استقلال داری

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.