به نظرشماچراواعظ اینقدربه قلعه نویی گیرمیده؟

Avatar فضل الله نوری
به نظرشماچراواعظ اینقدربه قلعه نویی گیرمیده؟
By   فضل الله نوری   4428 Day ago

به نظرمن حالاکه قلعه نویی توسپاهانم داره نتیجه میگیره واعظ دیده اگه امیرقهرمان بشه آبروش میره الکی جنگ زرگری راه انداخته امیردوست داریم

Avatar علی کلانترزاده
By   علی کلانترزاده   4428 Day ago

تا دید سپاهان اومده صدر جدول داره سکته میکنه لطفا این نظر رو رو سایت بگذارید مثل بقیه حذف نکنید

Avatar رضا کلاگر
By   رضا کلاگر   4427 Day ago

اولا کسی حذف نمیکنه

دوما این واعظ چشم ندارد سربلندی استقلال را ببیند .تیم تازه داره روی روال میافتاد که این واعظ دعوا زرگری با ژنرال ایجاد کرده تا به تیم اس اس عزیز لطمه بزند.

سوما از همه جالبتر اینکه واعظ به تیم خود رحم نمیکند وشروع به ایجاد حاشیه برای تیم میکند وای. به نظر شما این یعنی مدیریت ؟؟؟!!!!!!!!وای بحال ما طرفداران که با برد شادی وبا باخت اشک میریزیم.

من از خدا تنها حامی ما اس اسی های واقعی خواهش میکنم یک گوشه چشمی به اس اس بیندازد.رضا

 

Avatar فضل الله نوری
By   فضل الله نوری   4427 Day ago
آره رضاجون این واعظ دلش به حال استقلال نسوخته اون بااین کارافقط میخوادخودشومعروف کنه کی این آقارومیشناخت تاپارسال اون موقع که من میگفتم این آقامدیرنیست بعضیابهشون برخورد حالاواعظ داره بادست خودش استقلالوبه حاشیه میبره
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4425 Day ago
من عاشق امیر قلعه نوعیم ولی واعظ هم مدیر بزرگی واستقلال رو به سر وسامونی رسونده خدا کنه این دو استقلالی با هم آشتی کنن

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.